Op 10 december 2014 werd de nieuwste Regio Zwolle Monitor gepresenteerd. Ook dit jaar overstijgen de regionaal-economische prestaties over het algemeen het landelijk gemiddelde. Het predicaat regio Zwollevan economische topregio mag dan ook met trots gedragen worden.

Wat is de regio Zwolle?

De Regio Zwolle bestaat uit 19 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. De regio kenmerkt zich door betrokken inwoners, die de schouders eronder willen zetten en de handen uit de mouwen willen steken.  Als dit gecombineerd wordt met slim ondernemen en de bereidheid om te investeren zijn de voorwaarden aanwezig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

De regionale economie

Topsectoren zijn sterk vertegenwoordigd in de Regio Zwolle. 36% Van de werkgelegenheid wordt gerealiseerd binnen deze negen topsectoren. De werkloosheid ligt in onze regio met 8% bijna 2% onder het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat de regionale ondernemer ten opzichte van zijn landelijke collega meer investeert en een aanzienlijk betere solvabiliteit heeft. Daardoor is het rendement op het eigen vermogen vaak lager. Dit past bij het feit dat in de Regio Zwolle veel familiebedrijven actief zijn, die bereid zijn om te investeren en niet alleen voor winstmaximalisatie gaan.