De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor is het voor bepaalde schepen onmogelijk de sluis te passeren.

Tekening sluis KornwerderzandZeegaande kustvaart en luxe megajachten kunnen de werven en bedrijven in het achterland niet bereiken. Overijssel, Flevoland en Fryslân lopen nu grote kansen en opdrachten mis en streven naar verruiming van de sluis.

Een diepere en bredere sluis leidt naar verwachting tot een omzetstijging voor de watergebonden bedrijven rondom het IJsselmeer, zoals scheepswerven en logistieke bedrijven. Daarnaast heeft het een positief effect op de werkgelegenheid.

Het Rijk gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken. De ruimere doorgang bij Kornwerderzand kan samengaan met deze versterking. De in de regio bedachte oplossing wordt daarom met het Rijk uitgewerkt. De provincies Fryslân, Overijssel, Drenthe en Flevoland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Friese Meren, Harlingen, Urk, Kampen, Lelystad, Zwolle en Meppel steunen het initiatief.

Joop Atsma, voormalig staatssecretaris, vertegenwoordigt de regio in de gesprekken met het Ministerie van I&M.