De noordelijke regio zet alles op alles om Den Haag ervan te overtuigen dat de sluis bij Kornwerderzand vergroot moet worden, als de Afsluitdijk toch wordt gerenoveerd. Het kabinet staat in principe niet onwelwillend tegenover de plannen voor een grotere sluis, maar voorwaarde is wel dat de extra kosten die hiervoor gemaakt worden door de regio moeten worden opgebracht. Het bedrijfsleven heeft al een flink bedrag toegezegd. Ook de regio, dat zijn de provincies en gemeenten die aan de IJsselmeerkust liggen, tast in de buidel.

De komende maanden zijn cruciaal: de Minister zal binnenkort een definitief besluit nemen over het meenemen van het regiovoorstel in de aanpak van de Afsluitdijk.
Artikel Desnoods met de postduif lobbyen - 8 sept 2014 in de Stentor