Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax was er een bijeenkomst met organisaties uit Amsterdam en de regio Zwolle. De gemeente Zwolle, Kampen en Meppel organiseerden de bijeenkomst in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam en PEC Zwolle, met als doel om havenbedrijven uit beide steden met elkaar in contact te brengen. Samenwerking tussen Amsterdam en Regio Zwolle biedt wederzijdse kansen, vanwege de strategische ligging van beide gebieden aan het IJsselmeer. 

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax was een goede gelegenheid om de banden aan te halen tussen havenbedrijven uit Zwolle, Kampen, Meppel en Amsterdam. De bijeenkomst in het IJsseldelta stadion werd afgetrapt met presentaties van Arjan Jansen (operationeel directeur van PEC Zwolle) René de Heer (wethouder Economie van de gemeente Zwolle), Nutte Visser (directeur containerterminal MCS BV) en Rob Smit (manager achterland logistiek Havenbedrijf Amsterdam). Zij gaven hun visie op de samenwerking tussen Amsterdam en regio Zwolle op het gebied van logistiek en havens.

Na een gezamenlijke lunch bezochten de bedrijven uit beide regio’s de wedstrijd. De bezoekers waren te spreken over het initiatief. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA): ,,Ik ben heel positief over deze bijeenkomst. Regio Zwolle en Amsterdam kunnen economisch gezien, en ook op het gebied van werkgelegenheid, veel aan elkaar hebben. Het is mooi dat regio Zwolle de samenwerking zoekt met steden als Amsterdam en Rotterdam. Door deze initiatieven leer je nieuwe mensen kennen en komen de verschillende organisaties met elkaar in contact. Ik hoop dat dit zal leiden tot een intensievere samenwerking op het gebied van logistiek en havens. Bijeenkomsten als deze zorgen ervoor dat organisaties in het westen van het land zich meer bewust worden van de kennis en kracht van de regio Zwolle. Het evenement heeft mij ook aan het denken gezet. Onder meer hoe we de verbindingen met het achterland verder kunnen verbeteren.” Ook is het Tweede Kamerlid te spreken over de rol van PEC Zwolle: ,,Ik vind dat de Zwolse club het voetbal op een slimme manier inzet om verbindingen tot stand te brengen. PEC Zwolle laat zo zien dat het meer is dan voetbal.”

Ook Rob Smit, manager achterland logistiek Havenbedrijf Amsterdam, vond het een zeer geslaagde middag: ,,Door dit initiatief breng je de mensen uit de regio Zwolle en de regio Amsterdam bij elkaar. Je spreekt hier nu mensen en zoekt ze daarna weer op. Dit versterkt de band tussen de regio’s en kan leiden tot meer goederenstroom tussen Amsterdam, de Zwolse regio en het verdere achterland. Ook onze klanten die ik hier gesproken heb zien de toegevoegde waarde van een dergelijke uitwisseling. Havenbedrijf Amsterdam faciliteert graag dit soort bijeenkomsten waarbij contacten en initiatieven in de markt kunnen ontstaan. We zijn al in gesprek om een return-bijeenkomst te houden in Amsterdam. Ik vond het een geweldige en ook nuttige middag in een fantastische ambiance.”

Meer over Regio Zwolle 
De Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van achttien gemeenten in de omgeving van Zwolle, is in 2013 uitgeroepen tot sterkte economie van Nederland. De regionale gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen willen deze economische toppositie behouden en uitbouwen. Zij gebruiken de wedstrijden van PEC Zwolle om in contact te komen met andere steden en hiermee het netwerk van de Zwolse regio te vergroten en versterken.